De gemiddelde mens bestaat niet

met Trudy Dehue

Hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Groningen


Een vraaggesprek met prof.dr. Trudy Dehue over het dictaat van de norm.

Ongedurig, druk en moeite met concentreren. De diagnose is snel gesteld: ADHD. Maar, waar ligt de grens tussen druk en ADHD? In Nederland hebben volgens sommige experts minstens 400.000 volwassenen ADHD zonder het te weten. 

Dehue is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar laatste boek Betere mensen pleit zij voor het behoud van variatie in type mensen, juist nu, in een tijd waarin afwijkend gedrag snel een etiket en een medicijn krijgt.

Met om 21.00 uur de intrigerende thriller The Constant Gardener (2005).