Stilstaan bij de tijd

met Maarten van Buuren

Hoogleraar moderne Franse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht


Tijd is in ons jachtige bestaan een schaars goed, maar is dat wel echt zo? We leven immers langer en hebben meer vrije tijd dan ooit. Blijkbaar is onze beleving van tijd subjectief.

Voor het leiden van een zinvol leven is het ervaren dat de tijd zich uitstrekt in twee richtingen: verleden en toekomst, essentieel. 
Dat ondervond prof. dr. Maarten van Buuren toen een depressie bij hem ieder besef van tijd deed verdwijnen.

DeForum gespreksleider Rixt Zijlstra praat met hem over de betekenis die tijd heeft voor het menszijn en over de innerlijke beleving van tijd. 

Maarten van Buuren is hoogleraar moderne Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij vertaalde grote Franse filosofen en schreef proza en autobiografische werken. Filosofie is een steeds belangrijkere rol in zijn leven gaan spelen.

Om 21.00 uur de filmkeuze voor deze avond van Van Buuren: Memento (2000) van Christopher Nolan.