Rust als grondslag voor de beschaving

met Paul van Tongeren

Hoogleraar wijsgerige ethiek Radboud Universiteit Nijmegen


Druk, druk, druk. Dat zijn we allemaal, want we moeten zoveel doen. En als we even niet druk zijn, hebben we onze handen vol aan het invullen van die vrije tijd, die eigenlijk allang geen echte vrije tijd meer is. Hoe vinden we echte rust en hoe noodzakelijk is dat voor een menswaardig bestaan?

Prof. dr. Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, verklaart de tijd en geeft inzicht in de strijd van de hedendaagse mens om bij de tijd te blijven.