Wie is hier eigenlijk de baas?

met Jan Derksen

Hoogleraar klinische psychologie, Radboud Universiteit


Driekwart van de bevolking vindt dat ouders hun kinderen te veel verwennen. Bovendien is de verhouding tussen rechten en plichten bij de jongste generatie zoek. Dat blijkt uit een groot narcisme-onderzoek dat door TNS NIPO is gehouden. Bijna de helft van de jongeren in Nederland vindt zichzelf ‘heel speciaal’ en vertoont kenmerken van narcistisch gedrag. 

Tja, daar sta je als ouders dan met je goede gedrag. Tijd voor DeForum om opheldering te vragen aan:

Prof. dr. Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn meest recente boek Het narcistisch ideaal heeft als ondertitel: Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking. Derksen doet onderzoek naar emotionele intelligentie o.a. bij studenten van business school INSEAD en - tot de overname van ABN Amro - testte hij ook de trainees van deze bank. Jan Derksen wordt geïnterviewd door de vaste DeForum gespreksleidster Rixt Zijlstra. 

Met 21.00 uur de film Little Miss Sunshine: een komisch drama over een probleemfamilie.