Parapsychologie: wwanzin of wetenschap

met Hans Gerding

Bijzonder hoogleraar metafysica van de geest, Universiteit van Leiden


Spiritualiteit staat steeds meer in de publieke belangstelling. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau gelooft een kwart van de Nederlandse bevolking in telepathie en helderziendheid. DeForum blijft graag met beide benen op de grond en vraagt zich daarom af hoe het zit met de wetenschappelijke onderbouwing van parapsychologische verschijnselen.

Professor Hans Gerding is als bijzonder hoogleraar metafysica van de geest verbonden aan de faculteit der wijsbegeerte van de universiteit van Leiden en is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar vermogens en verschijnselen die niet direct passen in de klassieke natuurwetenschap en zoekt wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op de werkelijkheid van het paranormale. Hij wordt geïnterviewd door DeForum gespreksleidster Rixt Zijlstra.

Om 21.00 uur de film: Megane een verfrissende, absurde zomerse komedie uit Japan.