Moraal bij aap en mens

met Frans de Waal

primatoloog


Met zijn onderzoek naar het gedrag van apen heeft primatoloog prof. dr. Frans de Waal wereldfaam verworven. Hij houdt met zijn publicaties de mens een spiegel voor. De Waals laatste onderzoeksterrein betreft de morele roots van ons bestaan. Hij ziet onze moraal niet als een laagje vernis over een bruut en beestachtig innerlijk: moraal heeft diepe evolutionaire wortels. 
 

Volgens De Waal zijn empathie en mededogen geen exclusief menselijke eigenschappen. In zijn werk met apen en mensapen zag De Waal hoe ze elkaar helpen, troosten en emotionele reacties geven op soortgenoten die in nood verkeren. Zijn onderzoek laat bovendien zien dat onbaatzuchtig en sociaal gedrag in het dierenrijk net zo belangrijk is als het recht van de sterkste. 

DeForum spreekt met hem over zijn onderzoek en over wat de consequenties van zijn bevindingen kunnen zijn voor onze samenleving.

Frans de Waal is als hoogleraar psychologie verbonden aan de Emory University in Atlanta en directeur van het veldstation van het Yerkes National Primate Research Center.

Om 21.00 uur de keuzefilm van Frans de Waal: Bert Haanstra's documentaire Alleman (1963).