China

met Bettine Vriesekoop


Sinds kort is China - na de VS -  de grootste economische wereldmacht. In betrekkelijk korte tijd heeft het land zich van een eenvoudige, agrarische samenleving weten op te werken tot een economische grootmacht. Maar, hoe stabiel is deze totalitair geleide grootmacht eigenlijk? Hoe verloopt de handelsrelatie met een land dat de economische spelregels, als het zo uitkomt, naar haar eigen hand zet? En, hoe principieel zijn wij, als in datzelfde land de Nobelprijswinnaar voor de vrede elf jaar gevangenisstraf uitzit wegens zijn roep om politieke hervormingen?

Ex-tafeltennister Bettine Vriesekoop studeerde sinologie, woonde jaren in Peking als NRC-correspondent en kent de Chinese samenleving van binnenuit - voor zover een westerling daar ooit toe in staat is. Afgelopen maand was zij in China. Op 24 november is zij bij DeForum. Zij geeft in een gesprek met DeForum gespreksleider Leo Knikman haar visie op het huidige China.

Om 21.00 uur de met een gouden Leeuw bekroonde film Still Life van Jia Zhang-Ke.