Naar een waardenvolle economie

met Herman Wijffels

Een onderzoekend gesprek


Arjo Klamer houdt op verzoek bij DeForum met enige regelmaat een onderzoekend gesprek over maatschappelijk relevante kwesties met vooraanstaande, invloedrijke denkers. Vorig jaar sprak hij met Hans Achterhuis over de misvatting van de marktwerking. Nu is zijn gesprekspartner Herman Wijffels (Rabobank, SER, Wereldbank), waarmee hij de mogelijkheden van een veranderende economie aftast.

Herman Wijffels is nu hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht. Hij was in 2010 mede-oprichter van het Sustainable Finance Lab, waar Arjo Klamer ook lid van is. In het Sustainable Finance Lab worden door wetenschappers uit verschillende disciplines ideeën ontwikkeld om te komen tot een verduurzaming van de financiële sector.

“We leven in deze tijd zo ver boven onze mogelijkheden dat we tegen grenzen aanlopen. We moeten veranderingen aanbrengen in de manier waarop we in het leven staan, om ervoor te zorgen dat cruciale evenwichten in balans blijven en toekomstige generaties niet in gevaar worden gebracht”, aldus Wijffels. 

Om 21.00 uur de filmkeuze voor deze avond Margin Call (2011), een thriller over de financiële crisis van 2008.